logo
ADVERTISEMENT

Nhận xét nào sau đây không đúng với đặc điểm của các đồng bằng nước ta?

Câu hỏi :

Nhận xét nào sau đây không đúng với đặc điểm của các đồng bằng nước ta?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Nhận xét không đúng với đặc điểm của các đồng bằng nước ta là Đồng bằng sông Hồng được bồi phù sa hằng năm vì Đồng bằng sông Hồng có đê sông, những con đê này có tác dụng ngăn lũ lụt có chứa phù sa nên hầu hết đồng bằng không được bồi đắp phù sa hằng năm. Trừ vùng ngoài đê bị lũ lụt chảy qua mới được bồi đắp.

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT