logo
ADVERTISEMENT

Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm các bộ phận vùng biển nước ta?

Câu hỏi :

Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm các bộ phận vùng biển nước ta?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Đặc điểm các bộ phận vùng biển nước ta không bao gồm: Vùng tiếp giáp lãnh hải rộng 12 hải lí tính từ đường cơ sở vì vùng tiếp giáp lãnh hải rộng 12 hải lí tính từ ranh giới ngoài của Lãnh hải. Vùng tiếp giáp không thể mở rộng quá 24 hải lý kể từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng của lãnh hải.

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT