logo
ADVERTISEMENT

Nhận xét nào sau đây không đúng với đặc điểm của các vùng núi nước ta?

Câu hỏi :

Nhận xét nào sau đây không đúng với đặc điểm của các vùng núi nước ta?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Nhận xét không đúng với đặc điểm của các vùng núi nước ta là Tây Bắc có các cao nguyên chạy khác hướng núi vì Tây Bắc có các cao nguyên chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam song song với hướng của các dãy núi trong khu vực như Hoàng Liên Sơn, Pu Đen Đinh, Pu Sam Sao... Ngay cả dòng Sông Đà ở Tây Bắc cũng chạy theo hướng núi Tây Bắc - Đông Nam.

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT