logo

Nguyên nhân chính nào dẫn đến sự kết thúc của nền văn hóa Harappa?

Câu hỏi :

Nguyên nhân chính nào dẫn đến sự kết thúc của nền văn hóa Harappa?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Tàn tích của nền văn minh Harappan

Harappan là một nền văn minh xuất hiện vào khoảng năm 2.800 và diệt vong vào khoảng năm 1.800 TCN. Sự suy tàn của nền văn minh này rất khó giải thích. Trong giai đoạn cuối cùng của nó từ năm 2000 – 1700 TCN, với tư cách là một thực thể riêng biệt dần không tồn tại, nhiều nhà sử học đã có nhiều ý kiến khác nhau về sự sụp đổ của nền văn minh này. Có nhiều giả thuyết được đặt ra cho rằng, nền văn minh này suy tàn có thể là do nhiều nguyên nhân như: lượng mưa tăng lên, tăng dân số và hạn chế về đất đai, động đất, lũ lụt, dịch bệnh. Trong đó các cuộc xâm lược của người Aryan là nguyên nhân chính. 

icon-date
Xuất bản : 12/01/2023 - Cập nhật : 03/07/2023