logo
ADVERTISEMENT

Vị thần thể hiện sự vượt khó trong trở ngại cuộc sống là thần nào?

Câu hỏi :

Vị thần thể hiện sự vượt khó trong trở ngại cuộc sống là thần nào?

                               

                                   

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Thần Ganeshe - Vị thần thể hiện sự vượt khó trong trở ngại cuộc sống
Thần Ganesha

Ganesha là một vị thần được tôn kính trong Ấn Độ giáo, thần có nhân dạng kì dị, với cái đầu voi mình người. Thần Ganesha là biểu tượng của trí tuệ, hạnh phúc và thành công. Ông là con trai của Thần Shiva và Nữ thần Parvati. Thần là biểu tượng của “sự hợp nhất giữa thế giới vi mô và thế giới vĩ mô”, được coi là vị Thần che chở, bảo vệ, đáp ứng những điều may mắn, điềm lành cho mọi lời cầu nguyện. Ganesha là nhân vật có khả năng giúp đi đến thành công, vượt qua mọi trở ngại, chính vì vậy mà Thần Ganesha trở thành vị thần chính của các thương nhân, doanh nhân. Thậm chí ngày nay, trong Phật giáo Thái Lan, Ganesha được coi là vị thần của sự thành công, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại. 

ADVERTISEMENT