logo

Vị vua nào đã biến Phật giáo thành quốc giáo của Ấn Độ?

Câu hỏi :

Vị vua nào đã biến Phật giáo thành quốc giáo của Ấn Độ?

                     

 

                                 

 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Asoka - Người đã biến Phật giáo thành quốc giáo của Ấn Độ

Ashoka là một trong những vị hoàng đế kiệt xuất của Ấn Độ trị vì Đế quốc Maurya từ năm 273 đến 232 TCN. Ông toàn thắng hầu hết trong các cuộc chinh phạt và cai trị phần đến vùng Nam Á. Tên của ông gắn liền với Phật giáo, bằng chứng đã cho thấy rằng ông đã lập nhiều bia đá và ghi lại những thánh tích của cuộc đời Phật giáo Thích-ca Mâu-ni và là người biến Phật giáo thành quốc giáo của Ấn Độ

icon-date
Xuất bản : 12/01/2023 - Cập nhật : 03/07/2023