logo
ADVERTISEMENT

Vị thần thủ lĩnh của người Aryan trong giai đoạn ban đầu là ai?

Câu hỏi :

Vị thần thủ lĩnh của người Aryan trong giai đoạn ban đầu là ai?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Thần Inda (thần chiến trận và sấm sét)

Indra, (còn được gọi là Đế Thích Thiên hay Ngọc Hoàng). Trong văn hóa Ấn Độ, ông là vị thần thầm sét và mưa giông, là người có quyền lực cai quản chư thần, á thần, thiên giới và là vị thần thủ lĩnh của người Aryan trong giai đoạn ban đầu.

Thần Indra có 4 tay: Tay cầm vỏ ốc, tay cầm tia chớp, tay cầm cung tên, tay cầm móc câu. Mắt của thần mọc trên khắp người, do vậy mà thần Indra còn được gọi là Thiên Nhãn Thần. Với ngoại hình oai phong lẫm liệt, quả nhiên có thể được coi là chiến binh mạnh nhất Thiên giới, thống lĩnh chư hầu. Thú cưỡi của Indra là voi trắng 4 ngà - vua của các loài voi. 

ADVERTISEMENT