logo
ADVERTISEMENT

Nhà Thiên văn học thời kì Phục hưng nổi tiếng với thuyết Nhật tâm là?

Câu hỏi :

Nhà Thiên văn học thời kì Phục hưng nổi tiếng với thuyết Nhật tâm là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Nhà Thiên văn học thời kì Phục hưng nổi tiếng với thuyết Nhật tâm là

Ni-cô-lai Cô-péc-ních - Nhà Thiên văn học thời kì Phục hưng nổi tiếng với thuyết Nhật tâm. Nicolaus Copernicus - ông đã phá vỡ quan niệm Trái đất nằm ở trung tâm của vũ trụ tồn tại nhiều thế kỷ. Trong thuyết nhật tâm, bằng những lập luận sắc bén, Nicolaus Copernicus đề xuất rằng Trái đất và các hành tinh khác quay xung quanh Mặt trời. Đối với Copernicus, lý thuyết của thuyết nhật tâm của ông không hẳn là một bước ngoặt, bởi nó tạo ra nhiều vấn đề lớn cần phải giải quyết. 

ADVERTISEMENT