logo
ADVERTISEMENT

Nhà y học nổi tiếng Hy Lạp cổ đại là ai?

Câu hỏi :

Nhà y học nổi tiếng Hy Lạp cổ đại là ai?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Hippocrates (460 - 375 TCN), ông là vị thầy thuốc và triết gia Hy Lạp. Ông cũng là người lập ra trường y học đầu tiên trong lịch sử và được người đời xem là “cha đẻ của y học”.

Nhà y học nổi tiếng Hy Lạp cổ đại là ai?

Tên của ông gắn liền với gần 60 tài liệu y học, trong đó có Lời thề Hippocrates còn tồn tại cho đến ngày nay. Phần lớn tài liệu này đã được hệ thống hóa trong Corpus of Hippocrates, và mặc dù ông không viết ra tất cả nhưng phần lớn triết lý của ông được phản ánh ở đó. Nhờ có Hippocrates, y học nhân loại đã có một hướng đi mới, dựa nhiều hơn vào lý trí và kiến ​​thức khoa học.

ADVERTISEMENT