logo
ADVERTISEMENT

Ngũ thường là thuật ngữ người Trung Quốc dùng để chỉ…?

Câu hỏi :

Ngũ thường là thuật ngữ người Trung Quốc dùng để chỉ…?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Năm việc thường ngày của quân tử

Ngũ thường là thuật ngữ người Trung Quốc dùng để chỉ năm việc thường ngày của người quân tử: 5 chữ này gồm: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.

- Nhân: (Nhân hậu) lòng yêu thương vạn vật

- Nghĩa: (Chính nghĩa) phép cư xử với mọi người theo lẽ phải

- Lễ: (Lễ phép) tôn trọng, hòa nhã với mọi người trong cư xử. 

- Trí: (Trí tuệ) thông hiểu lý lẽ, phân biệt thiện ác

- Tín: (Uy tín) giữ lời hứa với những người xong quanh.

ADVERTISEMENT