logo
ADVERTISEMENT

Nền văn minh Harappa giai cấp thống trị xã hội là ai?

Câu hỏi :

Nền văn minh Harappa giai cấp thống trị xã hội là ai?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Sự phân chia tầng lớp dưới nền văn minh Harappa

Lý thuyết phân biệt chủng tộc về sự hình thành đẳng cấp đã khuyến khích những ý tưởng phân biệt chủng tộc, ban đầu được phát triển để nâng cao vị thế của người châu Âu ở tiểu lục địa. Dưới nền văn minh Harappa, tầng lớp tu sĩ là tầng lớp xã hội thống trị. Từ những cuộc xung đột và sự nô dịch của các dân tộc bản địa đã tạo thêm một giai cấp nữa đó là giai cấp nô lệ (hay còn gọi là giai cấp công nhân).

ADVERTISEMENT