logo
ADVERTISEMENT

Nền văn minh Trung Quốc bắt nguồn từ những cộng đồng nông nghiệp khu vực nào?

Câu hỏi :

Nền văn minh Trung Quốc bắt nguồn từ những cộng đồng nông nghiệp khu vực nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Nền văn minh Trung Quốc bắt nguồn từ lưu vực Sông Hoàng Hà và sông Trường Giang

Nền văn minh Trung Quốc xuất hiện trên dòng hải lưu của sông Hoàng Hà và sông Trường Giang, với những đồng bằng rộng lớn, đất đai màu mỡ rất thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, trồng dâu nuôi tằm để dệt nên một loại tơ lụa tuyệt hảo. Ngoài ra còn có đất trắng để làm đồ sứ, thứ đã gắn liền với tên tuổi của Trung Quốc từ xa xưa. Hệ thống sinh vật ở đây cũng vô cùng phong phú với hàng nghìn loại cây thuốc quý, động vật cực kỳ quý hiếm. Trung Quốc cổ đại cũng rất thích các sản phẩm cần thiết cho sự phát triển của các ngành thủ công đa dạng.

ADVERTISEMENT