logo
ADVERTISEMENT

Từ khi xuất hiện ở Nam Á, người Aryan đã tạo ra 2 tôn giáo lớn nào?

Câu hỏi :

Từ khi xuất hiện ở Nam Á, người Aryan đã tạo ra 2 tôn giáo lớn nào?

 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Phật giáo và Ấn giáo

Từ khi xuất hiện ở Nam Á, người Aryan đã tạo ra 2 tôn giáo lớn là Phật giáo và Ấn giáo. Phật giáo là một 'tôn giáo' do Đức Phật thành lập vì lợi ích, hạnh phúc của chúng sinh và vì sự tiến bộ của thế giới loài người. Ấn Độ giáo là một trong những tôn giáo có tổ chức lâu đời nhất được biết đến. Đây cũng là một trong những tôn giáo đa dạng và phức tạp nhất, có hàng triệu vị thần. Ấn Độ giáo tồn tại chủ yếu ở Ấn Độ và Nepal, mặc dù đây là tôn giáo lớn thứ ba trên thế giới.

ADVERTISEMENT