logo
ADVERTISEMENT

Tư tưởng của Thương Ưởng đã làm cho nước nào hùng mạnh

Câu hỏi :

Tư tưởng của Thương Ưởng đã làm cho nước nào hùng mạnh?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Tư tưởng của Thương Ưởng đã làm cho nước Tần hùng mạnh

Thương Ưởng (khoảng 390 - 338 TCN), còn được gọi là Vệ Ưởng (Công Tôn Ưởng), là một nhà chính trị gia, pháp gia và tể tướng của nước Tần trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đã sáng lập ra trường pháo triết học chính trị pháp gia. 

Thượng Ưởng là một vị tướng tài ba. Những cải cách của ông đã làm cho nước Tần trở nên hùng mạnh, mở đường cho sự thống nhất Trung Hoa của Tần Thủy Hoàng sau này. Tuy nhiên, hình phạt của ông quá hà khắc, ít ân sủng nên không được lòng giới quý tộc, dẫn đến cái chết của ông rất thê thảm.

ADVERTISEMENT