logo

Lý thuyết Vật lí 11 Chân trời sáng tạo Bài 5: Sóng và sự truyền sóng

Tóm tắt Lý thuyết Vật lí 11 Chân trời sáng tạo Bài 5: Sóng và sự truyền sóng ngắn gọn, chi tiết. Tổng hợp lý thuyết Vật lí 11 Bài 5 chương trình Sách mới.

Bài 5: Sóng và sự truyền sóng


1. Quá trình truyền sóng

a. Khái niệm

Sóng là dao động lan truyền trong không gian theo thời gian. Khi sóng truyền đi, phần tử môi trường không truyền theo phương truyền sóng mà chỉ dao động tại chỗ.

Ví dụ:

Lý thuyết Vật lí 11 Chân trời sáng tạo Bài 5: Sóng và sự truyền sóng

b. Quá trình truyền năng lượng của sóng

Quá trình truyền sóng, dù là sóng cơ hay sóng điện từ, đều là quá trình truyền năng lượng. Khi sóng cơ truyền trong một môi trường, năng lượng của sóng là tổng hợp của động năng và thế năng của phần tử vật chất dao động.

Lý thuyết Vật lí 11 Chân trời sáng tạo Bài 5: Sóng và sự truyền sóng (ảnh 2)

2. Sóng dọc và sóng ngang

Sóng dọc là sóng mà phương dao động của mỗi phần tử môi trường trùng với phương truyền sóng.

Sóng ngang là sóng mà phương dao động mỗi phần tử môi trường vuông góc với phương truyền sóng.

Sóng âm là một ví dụ của sóng dọc. Hình 5.5a là sóng dọc và 5.5a là sóng ngang.

Lý thuyết Vật lí 11 Chân trời sáng tạo Bài 5: Sóng và sự truyền sóng (ảnh 3)

3. Một số tính chất của sóng

a. Hiện tượng phản xạ

Khi sóng truyền từ một môi trường đến mặt phân cách với một môi trường khác, một phần của sóng tới được truyền ngược lại vào môi trường ban đầu. Đây là hiện tượng phản xạ sóng.

Ví dụ:

Lý thuyết Vật lí 11 Chân trời sáng tạo Bài 5: Sóng và sự truyền sóng (ảnh 4)

b. Hiện tượng khúc xạ

Hiện tượng sóng đổi phương truyền khi đi từ một môi trường này sang một môi trường khác được gọi là hiện tượng khúc xạ. 

c. Hiện tượng nhiễu xạ

Phương truyền của sóng biển khi đi qua khe đã thay đổi và làm cho sóng lan rộng ở phía bên kia khe. Đây là hiện tượng nhiễu xạ, là một trong những đặc trưng của sóng (chỉ có sóng mới có thể gây ra hiện tượng này). Sóng âm cũng có thể gây ra hiện tượng nhiễu xạ.

Một số hiện tượng đặc trưng cho sóng là phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ,...

>>> Xem toàn bộ: Lý thuyết Vật lý 11 Chân trời sáng tạo

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn tổng hợp Lý thuyết Vật lí 11 Chân trời sáng tạo Bài 5: Sóng và sự truyền sóng theo chương trình Sách mới. Mời các bạn click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 11 nhé. Chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 24/06/2023 - Cập nhật : 19/08/2023