logo

Lý thuyết Vật lí 11 Chân trời sáng tạo Bài 2: Phương trình dao động điều hòa

Tóm tắt Lý thuyết Vật lí 11 Chân trời sáng tạo Bài 2: Phương trình dao động điều hòa ngắn gọn, chi tiết. Tổng hợp lý thuyết Vật lí 11 Bài 2 chương trình Sách mới.

Bài 2: Phương trình dao động điều hòa


1.  Li độ trong dao động điều hoà

a. Phương trình li độ của vật dao động

Phương trình li độ của vật dao động điều hoà có dạng: 

x = Acos(ωt + φo)

Trong đó: 

+ x, A lần lượt là li độ và biên độ dao động của vật, trong hệ SI có đơn vị là m.

ω là tần số góc của dao động, trong hệ SI có đơn vị là rad/s.

φ = ωt + φo là pha của dao động, trong hệ SI có đơn vị là rad.

φo là pha ban đầu của dao động, trong hệ SI có đơn vị là rad.

b. Độ dịch chuyển của vật dao động
Li độ cũng chính là độ dịch chuyển từ vị trí cân bằng đến vị trí của vật tại thời điểm t.


2. Vận tốc trong dao động điều hoà 

Phương trình vận tốc của vật dao động điều hòa có dạng:

Lý thuyết Vật lí 11 Chân trời sáng tạo Bài 2: Phương trình dao động điều hòa

3. Gia tốc trong dao động điều hoà

Phương trình gia tốc của vật dao động điều hoà có dạng:

a = ω2Acos(ωt+φ0+π)

=-ω2 Acos (ωt+φ0)=-ω2x

Điều kiện để một vật thực hiện dao động điều hoà là:

+ Có một vật để thực hiện chuyển động.

+ Vật tồn tại một vị trí cân bằng.

+ Có lực tác dụng vào vật để luôn kéo vật về vị trí cân bằng.

+ Lực này có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn li độ của vật dao động.

>>> Xem toàn bộ: Lý thuyết Vật lý 11 Chân trời sáng tạo

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn tổng hợp Lý thuyết Vật lí 11 Chân trời sáng tạo Bài 2: Phương trình dao động điều hòa theo chương trình Sách mới. Mời các bạn click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 11 nhé. Chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 23/06/2023 - Cập nhật : 19/08/2023