logo

Lý thuyết Vật lí 11 Chân trời sáng tạo Bài 3: Năng lượng trong dao động điều hòa

Tóm tắt Lý thuyết Vật lí 11 Chân trời sáng tạo Bài 3: Năng lượng trong dao động điều hòa ngắn gọn, chi tiết. Tổng hợp lý thuyết Vật lí 11 Bài 3 chương trình Sách mới.

Bài 3: Năng lượng trong dao động điều hòa


1. Thế năng trong dao động điều hoà

a. Biểu thức của thế năng trong dao động điều hoà

Thế năng trong dao động điều hoà được tính theo công thức:

Lý thuyết Vật lí 11 Chân trời sáng tạo Bài 3: Năng lượng trong dao động điều hòa

b. Sự biến đổi của thế năng theo thời gian

Thế năng trong dao động điều hoà biến đổi tuần hoàn theo thời gian với tần số góc bằng hai lần tần số góc của li độ:

ω'=2ω


2. Động năng trong dao động điều hoà

a. Biểu thức của động năng trong dao động điều hoà:

- Động năng của một vật được xác định bởi công thức:

Wd = ½mv2

- Động năng của vật dao động điều hoà được tính theo công thức:

Lý thuyết Vật lí 11 Chân trời sáng tạo Bài 3: Năng lượng trong dao động điều hòa (ảnh 2)

b. Sự biến đổi của động năng theo thời gian 

Động năng của vật dao động điều hoà biến đổi tuần hoàn theo thời gian vớ3i tần số góc bằng hai lần tần số góc của li độ theo công thức: ω'=2ω.

Lý thuyết Vật lí 11 Chân trời sáng tạo Bài 3: Năng lượng trong dao động điều hòa (ảnh 3)

3. Sự chuyển hoá năng lượng và bảo toàn cơ năng trong dao động điều hoà

a. Sự chuyển hoá năng lượng trong dao động điều hoà

Lý thuyết Vật lí 11 Chân trời sáng tạo Bài 3: Năng lượng trong dao động điều hòa (ảnh 4)

Hình 3.5 thể hiện:

- Khi vật di chuyển từ biên về vị trí cân bằng, thế năng giảm trong khi động năng tăng.

- Khi vật ở vị trí cân bằng, thế năng bằng 0 và động năng có giá trị cực đại.

- Khi vật di chuyển từ vị trí cân bằng ra biên, thế năng tăng trong khi động năng giảm.

Như vậy, trong quá trình vật dao động, động năng và thế năng luôn thay đổi và chuyển hoá qua lại với nhau.

b. Sự bảo toàn cơ năng trong dao động điều hoà

Công thức xác định cơ năng trong dao động điều hoà:

W = Wt + Wd = ½ mω2A2

→ Trong quá trình vật dao động điều hoà, thế năng Wt và động năng Wd, biến đổi liên tục theo thời gian nhưng cơ năng luôn bảo toàn.

>>> Xem toàn bộ: Lý thuyết Vật lý 11 Chân trời sáng tạo

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn tổng hợp Lý thuyết Vật lí 11 Chân trời sáng tạo Bài 3: Năng lượng trong dao động điều hòa theo chương trình Sách mới. Mời các bạn click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 11 nhé. Chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 23/06/2023 - Cập nhật : 19/08/2023