logo
Lý thuyết Tin học 7 Sách mới (3 bộ)

Tóm tắt Lý thuyết Tin học 7 Sách mới (3 bộ) Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh Diều ngắn nhất. Các bài lý thuyết được tổng hợp đầy đủ theo từng bài trong học kì 1, 2, bám sát chương trình sách mới.

Mời các bạn click để đón đọc lý thuyết từng bộ sách Công nghệ 7 dưới đây nhé:

Lý thuyết Tin học 7 Kết nối tri thức

Lý thuyết Tin học 7 Chân trời sáng tạo

Lý thuyết Tin học 7 Cánh diều