logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Lịch sử 11 Kết nối tri thức Bài 3. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học và sự hình thành nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới

Tóm tắt Lý thuyết Lịch sử 11 Kết nối tri thức Bài 3. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học và sự hình thành nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Lịch sử 11 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Bài 3: Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học và sự hình thành nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới

- Soạn Sử 11 Kết nối tri thức Bài 3


1. Sự ra đời của chủ nghĩa khoa học xã hội


a, Bối cảnh lịch sử

- Sự phát triển của phong trào công nhân: Giai cấp công nhân phát triển mạnh mẽ cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản và cách mạng công nghiệp. Phong trào đấu tranh của công nhân lan rộng ở Pháp, Anh, Đức,... với mục tiêu chống lại giai cấp tư sản.

- Chủ nghĩa xã hội không tưởng: Sự áp bức và bóc lột từ giai cấp tư sản đã tạo cơ sở cho sự ra đời chủ nghĩa xã hội không tưởng, với quan điểm giải phóng xã hội và xây dựng một xã hội không có áp bức, bóc lột. Tuy nhiên, chủ nghĩa xã hội không tưởng chưa tìm được con đường giải phóng người lao động.


b, Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

* Những nhà sáng lập chủ nghĩa khoa học

C. Mác và Ph. Ăng-ghen là những nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học vào những năm 40 của thế kỉ XIX.

- C. Mác (1818 - 1883) là nhà triết học, kinh tế học, sử học, xã hội học,… và là một trong những nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử nhân loại. 

- Ph. Ăng-ghen (1820 - 1895) là nhà lí luận chính trị, nhà triết học, nhà tư tưởng quân sự thiên tài.

* Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản được soạn thảo và công bố lần đầu tiên năm 1848 bởi C. Mác và Ph. Ăng-ghen, nhằm đập tan những câu chuyện hoang đường về cộng sản và thể hiện những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học, bao gồm Lời mở đầu và bốn chương.


2. Sự hình thành Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới


a, Quá trình hình thành

- Sau thắng lợi Cách mạng tháng Mười Nga, Chính quyền Xô viết đập tan bộ máy nhà nước cũ và thành lập Chính quyền Xô viết tại Điện Xmô-nơi.

- Hội đồng Dân ủy do Lê-nin làm Chủ tịch là Chính phủ Xô viết đầu tiên.

- Nhà nước Xô viết non trẻ xóa bỏ sự phân biệt đẳng cấp, thực hiện quyền bình đẳng nam nữ.

- Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập vào ngày 30-12-1922.

- Bản Hiến pháp đầu tiên của Liên Xô được thông qua vào tháng 1-1924.


b, Ý nghĩa

- Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới có ý nghĩa to lớn đối với nước Nga - Liên Xô và phong trào cách mạng thế giới.

- Chủ nghĩa xã hội khoa học đã trở thành hiện thực, với giai cấp công nhân và nông dân trở thành chủ nhân thực sự của đất nước.

- Liên Xô là biểu tượng và chỗ dựa tinh thần, vật chất cho phong trào cách mạng thế giới và tạo tiền đề cho sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa.

- Sự xuất hiện Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên đã thay đổi cục diện thế giới, khi chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới.

>>> Xem toàn bộ:

- Lý thuyết Lịch sử 11 Kết nối tri thức

- Soạn Sử 11 Kết nối tri thức

- Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Kết nối tri thức

- Trắc nghiệm Lịch sử 11 Kết nối tri thức

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Lịch sử 11 Kết nối tri thức Bài 3. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học và sự hình thành nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Top lời giải để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 11 nhé. Chúc các bạn học tốt.

ADVERTISEMENT