logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 18: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

Tóm tắt Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 18: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Bài 18: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân


1. Một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

- Chỗ ở là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú.

- Chỗ ở thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật.

- Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

- Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hành vi tự ý xâm phạm trái phép chỗ ở của công dân.

- Các cơ quan chức năng chỉ được khám xét chỗ ở của công dân trong trường hợp được pháp luật cho phép và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Khi khám xét phải tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.


2. Hậu quả của hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

- Hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân có nhiều hậu quả tiêu cực.

- Đối với xã hội, gây mất ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm trật tự quản lí hành chính nhà nước và ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước.

- Đối với cá nhân, gây mất chỗ ở, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của công dân và gia đình, gây thiệt hại về tinh thần, sức khoẻ, tính mạng, kinh tế, danh dự của công dân.

- Người vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân có thể bị xử lí kỉ luật, xử lí hành chính, xử lí hình sự và phải bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật.


3. Trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

- Cần tuân thủ quy định về không được vào chỗ ở của người khác khi chưa có sự đồng ý.

- Tích cực học tập và tìm hiểu các quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân.

- Có ý thức tôn trọng chỗ ở của người khác và tuân thủ các quy định của Hiến pháp và pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

- Đấu tranh, phê phán, tố cáo các hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

- Tham gia tuyên truyền, vận động, phổ biến các quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở đến mọi người xung quanh.

>>> Xem toàn bộ: 

- Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức

- Soạn Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức

- Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức

- Trắc nghiệm Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 18: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 11 nhé. Chúc các bạn học tốt.

ADVERTISEMENT