logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 16: Quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc

Tóm tắt Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 16: Quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Bài 16: Quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc


1. Một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc


a. Quyền và của công dân về bảo vệ Tổ quốc

- Quyền tham gia lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia và tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ Tổ quốc.

- Quyền bình đẳng về bảo vệ Tổ quốc.

- Quyền kiến nghị với chính quyền hoặc cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia khắc phục sơ hở, thiếu sót trong việc thực hiện pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia.


b. Nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc

- Tuân theo các quy định của Hiến pháp và pháp luật về bảo vệ Tổ quốc.

- Thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia dân quân tự vệ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

- Giúp đỡ, tạo điều kiện cho cơ quan và người có trách nhiệm tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

- Vận động, tuyên truyền người thân tuân theo các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc.

Quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc

2. Hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc 

- Hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ Tổ quốc gây hậu quả tiêu cực đối với xã hội và cá nhân.

- Đối với xã hội, hậu quả gồm: mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc; gây khủng hoảng chính trị, cản trở sự phát triển của đất nước, trật tự quản lí xã hội.

- Đối với cá nhân, hậu quả gồm: xâm phạm quyền bình đẳng, quyền tự do, dân chủ của công dân; gây tổn thất về sức khoẻ, tính mạng, tiền bạc của công dân.

- Người thực hiện hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ Tổ quốc có thể bị xử lý kỉ luật, xử lý hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự và phải bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật.

>>> Xem toàn bộ: 

- Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức

- Soạn Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức

- Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức

- Trắc nghiệm Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 16: Quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 11 nhé. Chúc các bạn học tốt.

ADVERTISEMENT