logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân

Tóm tắt Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân


1. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

- Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

- Pháp luật Việt Nam đảm bảo sự tự do và an toàn về thân thể cho mỗi công dân.

- Nghiêm cấm các hành vi tự ý xâm phạm đến thân thể của người khác dưới mọi hình thức bao gồm:

+ Hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể gây tổn hại về sức khoẻ, tính mạng, tinh thần, uy tín, danh dự, kinh tế,...

+ Hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

+ Hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể làm sụt giảm uy tín của cán bộ, cơ quan nhà nước.

- Người thực hiện hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể sẽ bị xử lí theo quy định của pháp luật.

- Tuỳ theo tinh chất, mức độ vi phạm mà xử lí kỉ luật, xử phạt vi phạm hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bồi thường thiệt hại (nếu có).

Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân

2. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân

- Công dân được bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm bởi pháp luật.

- Các hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân bị nghiêm cấm và phải chịu xử lí theo quy định của pháp luật.

- Hành vi vi phạm quyền được bảo hộ của công dân gây ra nhiều hậu quả tiêu cực cho người bị xâm phạm và cả xã hội.

- Người thực hiện hành vi vi phạm sẽ phải chịu hình phạt tuỳ theo mức độ vi phạm, bao gồm kỉ luật, xử phạt hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc phải bồi thường thiệt hại (nếu có).


3. Trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân

- Học sinh cần tìm hiểu các quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân.

- Có ý thức tôn trọng thân thể, tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của mình và người khác.

- Tuân thủ các quy định của Hiến pháp và pháp luật về quyền bất khả xâm phạm thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân.

- Đấu tranh, phê phán, tố cáo những hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân.

- Tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về quyền bất khả xâm phạm thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân đến những người xung quanh.

>>> Xem toàn bộ: 

- Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức

- Soạn Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức

- Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức

- Trắc nghiệm Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 11 nhé. Chúc các bạn học tốt.

ADVERTISEMENT