logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội

Tóm tắt Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội


1. Một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội


a. Quyền của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội

- Quyền bình đẳng.

- Quyền bầu cử và ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

- Quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.

- Quyền khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật.

- Quyền tự do ngôn luận, báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp.


b. Nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội

- Tuân theo các quy định của Hiến pháp và pháp luật.

- Trung thành với Tổ quốc và bảo vệ Tổ quốc.

- Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng.

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội

2. Hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội

- Hậu quả tiêu cực của hành vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội

+ Ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước

+ Xâm phạm trật tự quản lí hành chính

+ Cản trở công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lí

+ Vi phạm quyền tự do dân chủ của công dân

+ Gây tổn thất về tinh thần, danh dự, uy tín, tài chính, công việc

- Hình thức xử lí hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân

+ Xử lí theo quy định của pháp luật

+ Chịu trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình sự, trách nhiệm kỉ luật tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm

+ Nếu gây thiệt hại phải bồi thường (trách nhiệm dân sự)

>>> Xem toàn bộ: 

- Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức

- Soạn Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức

- Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức

- Trắc nghiệm Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 11 nhé. Chúc các bạn học tốt.

ADVERTISEMENT