logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 12: Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo

Tóm tắt Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 12: Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Bài 12: Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo


1. Một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo

- Tôn giáo và tổ chức tôn giáo được đảm bảo quyền bình đẳng trong hoạt động tôn giáo và sinh hoạt tôn giáo.

- Nơi thờ tự của các tôn giáo được bảo vệ bởi pháp luật.

- Các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động tôn giáo phải tuân thủ các quy định của pháp luật, bao gồm cả Hiến pháp, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định khác có liên quan.

- Các tổ chức tôn giáo và người theo tôn giáo bị xử lý theo pháp luật nếu vi phạm pháp luật dù ở bất kì cương vị nào.

Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 12: Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo

2. Ý nghĩa của quyền bình đẳng giữa các tôn giáo đối với đời sống con người và xã hội

- Thực hiện quyền bình đẳng giữa các tôn giáo thể hiện chính sách đại đoàn kết tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

- Thực hiện quyền bình đẳng giữa các tôn giáo tạo điều kiện để các tôn giáo, tín đồ tôn giáo nêu cao ý thức và trách nhiệm của mình đối với việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết giữa các tôn giáo.

- Động viên và phát huy nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

- Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo cũng là điều kiện để mỗi tôn giáo phát huy được những điểm tích cực, những yếu tố đạo đức, văn hoá tốt đẹp và hướng con người tới chân - thiện - mĩ.

>>> Xem toàn bộ: 

- Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức

- Soạn Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức

- Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức

- Trắc nghiệm Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 12: Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 11 nhé. Chúc các bạn học tốt.

ADVERTISEMENT