logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 21: Quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo

Tóm tắt Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 21: Quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Bài 21: Quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo


1. Một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo

- Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, bày tỏ niềm tin, thực hành và tham gia lễ hội tôn giáo, cũng như quyền khiếu nại và tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tự do tín ngưỡng theo quy định pháp luật.

- Công dân có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Hiến pháp và các quy định khác về tự do tín ngưỡng, tôn giáo; tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người khác; không vi phạm pháp luật trong hoạt động tín ngưỡng; tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tự do tín ngưỡng và có nghĩa vụ trung thành và bảo vệ Tổ quốc trong thực hiện tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 21: Quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo

2. Hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo

- Hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng, tôn giáo gây ra nhiều hậu quả tiêu cực

- Hậu quả bao gồm xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân, gây tổn hại về nhiều mặt của cuộc sống

- Hành vi vi phạm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm mất đoàn kết dân tộc

- Người vi phạm có thể bị xử lý kỉ luật, hành chính, hình sự và bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật.


3. Trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo

- Học sinh cần tìm hiểu và nắm rõ quy định pháp luật về tự do tôn giáo, tín ngưỡng.

- Thực hiện các quy định pháp luật về tự do tôn giáo, tín ngưỡng phù hợp với lứa tuổi.

- Không được xâm phạm quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của người khác.

- Phê phán và tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về tự do tôn giáo, tín ngưỡng.

- Tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tôn giáo, tín ngưỡng.

>>> Xem toàn bộ: 

- Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức

- Soạn Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức

- Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức

- Trắc nghiệm Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 21: Quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 11 nhé. Chúc các bạn học tốt.

ADVERTISEMENT