logo

(Cánh diều) Lý thuyết KTPL 11 Bài 20: Quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin

Tóm tắt Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều Bài 20: Quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Bài 20: Quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin

Soạn Kinh tế pháp luật 11 Cánh Diều Bài 20


1. Pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin


a. Quyền và nghĩa vụ công dân về tự do ngôn luận

- Quyền tự do ngôn luận cho phép công dân tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm về các vấn đề của đất nước.

- Công dân có thể sử dụng quyền tự do ngôn luận để đóng góp ý kiến và phản ánh với các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

- Khi sử dụng quyền tự do ngôn luận, công dân cần tuân thủ pháp luật và không được lạm dụng quyền này để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân khác.

- Nhà nước và các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần tôn trọng quyền tự do ngôn luận của công dân


b. Quyền và nghĩa vụ công dân về tự do báo chí

- Quyền tự do báo chí là quyền của công dân được sáng tạo tác phẩm báo chí, tiếp cận thông tin báo chí, cung cấp thông tin cho báo chí, phản hồi thông tin trên báo chí.

- Tự do báo chí là một trong các quyền cơ bản của công dân, được pháp luật bảo vệ.

- Công dân có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật nhằm bảo vệ chế độ xã hội, bảo vệ Nhà nước.

- Chỉ thực hiện quyền tự do báo chí trong khuôn khổ pháp luật không được lợi dụng quyền để xuyên tạc sự thật, chống phá Nhà nước, xâm phạm quyền và lợi ích của Nhà nước và công dân.

- Nhà nước, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để công dân thực hiện quyền của mình.

Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều Bài 20: Quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin

c. Quyền và nghĩa vụ công dân về tiếp cận thông tin

- Quyền tiếp cận thông tin là quyền của công dân được tiếp cận thông tin do cơ quan nhà nước nắm giữ.

- Công dân được tiếp cận mọi thông tin của cơ quan nhà nước, trừ thông tin không được tiếp cận và thông tin được tiếp cận có điều kiện.

- Việc thực hiện quyền này phải theo Luật Tiếp cận thông tin.

- Công dân có quyền được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, khiếu nại, khởi kiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin.

- Khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin, công dân có nghĩa vụ tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin.

- Công dân không được làm sai lệch nội dung thông tin đã được cung cấp, không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của người khác khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin.


2. Hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin của công dân

- Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tiếp cận thông tin là quyền cơ bản của công dân.

- Nhà nước, các cơ quan, tổ chức và cá nhân cần thực hiện các quyền này nghiêm chỉnh trong cuộc sống.

- Tuy nhiên, vẫn có những tổ chức, cá nhân lợi dụng các quyền này để tuyên truyền thông tin xấu, xuyên tạc sự thật của Nhà nước và công dân.

- Các hành vi vi phạm quyền tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin có thể xâm phạm lợi ích quốc gia, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, uy tín, danh dự, quyền và lợi ích của cơ quan, tổ chức, công dân và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Nhà nước.

- Các hành vi vi phạm có thể bị xử lý kỉ luật, hành chính hoặc hình sự tùy theo mức độ.

Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều Bài 20: Quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin (Ảnh 2)

3. Trách nhiệm của học sinh trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin

- Tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin là quyền của công dân.

- Mọi công dân, bao gồm học sinh, cần thực hiện quyền và nghĩa vụ về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin.

- Học sinh cần học tập và tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin.

- Tự giác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, không xâm phạm quyền của người khác và nhắc nhở bạn bè và người xung quanh cùng thực hiện.

- Biết bảo vệ quyền của mình, phản đối các hành vi trái pháp luật và xâm phạm quyền của người khác.

- Nhắc nhở bạn bè xung quanh cùng thực hiện và tự mình thực hiện quyền và nghĩa vụ về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin.

4. Câu hỏi trắc nghiệm Bài 20: Quyền và nghĩa vụ công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin

Câu 1: Công dân trực tiếp đóng góp ý kiến về tình trạng ô nhiễm môi trường ở địa phương với đại biểu Quốc hội trong dịp đại biểu tiếp xúc cử tri là thực hiện quyền nào sau đây?

A. Sáng tạo.

B. Bảo hộ danh dự.

C. Học tập.  

D. Tự do ngôn luận.

Giải thích

Công dân thực hiện tốt quyền tự do ngôn luận khi trực tiếp đóng góp ý kiến về tình trạng ô nhiễm môi trường ở địa phương với đại biểu Quốc hội trong dịp đại biểu tiếp xúc cử tri.

Câu 2: Trong quá trình thực hiện quyền tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin, công dân không được

A. Trung thành với Tổ quốc và bảo vệ Tổ quốc.

B. Tuân thủ các quy định của Hiến pháp và pháp luật.

C. Xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

D. Chịu trách nhiệm về những thông tin mà mình cung cấp.

Giải thích

Trong quá trình thực hiện quyền tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin, công dân luôn phải tôn trọng và không được bịa đặt, nói sai sự thật làm xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Câu 3: Anh P thường xuyên viết bài đăng báo ca ngợi những học sinh vượt khó đạt thành tích cao trong học tập. Anh P đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Đối thoại trực tuyến.              

B. Tự do ngôn luận.

C. Quản trị truyền thông.            

D. Thông cáo báo chí.

Câu 4: Trong trường hợp sau, anh S đã thực hiện quyền nào của công dân?

Trường hợp. Những năm qua, Trường Trung học phổ thông A có nhiều học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia và thi đại học. Anh S (phóng viên) đã về trường phỏng vấn các thầy cô và học sinh để đưa tin, viết bài bày tỏ sự ngưỡng mộ và khen ngợi đối với ngôi trường có bề dày truyền thống dạy và học này.

A. Tiếp cận thông tin.

B. Bảo hộ danh dự.

C. Tự do ngôn luận.

D. Tự do báo chí.

Giải thích

Anh S đã thực hiện quyền tự do báo chí của công dân khi viết bài bày tỏ sự ngưỡng mộ và khen ngợi đối với ngôi trường Trung học phổ thông A với bề dày truyền thống dạy và học.

Câu 5: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng trách nhiệm của mỗi công dân khi thực hiện quyền tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin?

A. Chịu trách nhiệm về những phát biểu, bài viết, thông tin mà mình cung cấp.

B. Bịa đặt, làm sai lệch nội dung thông tin đã được cung cấp để tăng tính hấp dẫn.

C. Xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của người khác.

D. Xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân.

>>> Xem toàn bộ: Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều Bài 20: Quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 11 nhé. Chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 16/03/2023 - Cập nhật : 12/08/2023