logo

Lý thuyết Hóa học 11 Chân trời sáng tạo Bài 8: Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Tóm tắt Lý thuyết Hóa học 11 Chân trời sáng tạo Bài 8 Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ ngắn gọn, chi tiết. Tổng hợp lý thuyết Hóa học 11 Bài 1 chương trình Sách mới.

Bài 8: Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ


1. Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

a. Tìm hiểu khái niệm hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

- Hợp chất của carbon là hợp chất hữu cơ

- Trừ một số hợp chất khác như: oxide của carbon (CO, CO2), muối carbonate (CO32-), các carbide (CN-)3,…

- Hóa học hữu cơ là ngành hóa học nghiên cứu các hợp chất hữu cơ: nghiên cứu cấu trúc, tính chất, phương pháp và ứng dụng của các hợp chất.

b. Tìm hiểu đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ

- Đặc điểm liên kết: 

+ Liên kết hoá học trong các hợp chất hữu cơ thường là liên kết cộng hoá trị.

Lý thuyết Hóa học 11 Chân trời sáng tạo Bài 8 Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

- Tính chất vật lí: 

+ Các hợp chất hữu cơ thường có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp

+ Không tan hoặc ít tan trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

- Tính chất hoá học: 

+ Đa số các hợp chất hữu cơ dễ cháy

+ Kém bền với nhiệt nên dễ bị phân huỷ bởi nhiệt. 

+ Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra chậm, không hoàn toàn và không theo một hướng nhất định nên tạo thành hỗn hợp các sản phẩm.

c. Phân loại các hợp chất hữu cơ

- Hợp chất hữu cơ gồm: hydrocarbon và dẫn xuất của hydrocarbon.

Lý thuyết Hóa học 11 Chân trời sáng tạo Bài 8 Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

- Hydrocarbon là những hợp chất hữu cơ chỉ được tạo thành từ hai nguyên tố carbon và hydrogen.

- Dẫn xuất của hydrocarbon là những hợp chất hữu cơ mà trong phân tử ngoài nguyên tố carbon còn có các nguyên tố như oxygen, nitrogen, sulfur, halogen,...

Lý thuyết Hóa học 11 Chân trời sáng tạo Bài 8 Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

2. Nhóm chức và phổ hồng ngoại (IR)

a. Tìm hiểu khái niệm nhóm chức và một số loại nhóm chức cơ bản

- Nhóm chức là nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử gây ra những tính chất đặc trưng của nhóm chất hữu c

Lý thuyết Hóa học 11 Chân trời sáng tạo Bài 8 Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

b. Dự đoán một số nhóm chức cơ bản dựa vào tín hiệu phổ hồng ngoại (IR)

- Có thể xác định sự có mặt của một số nhóm chức cơ bản trong phân tử hợp chất hữu cơ dựa vào phổ hồng ngoại.

- Phổ hồng ngoại biểu diễn sự phụ thuộc vào:

+ Cường độ hấp thụ bức xạ hồng ngoại của một chất vào số sóng 

+ Bước sóng. 

- Trên phổ hồng ngoại, trục nằm ngang biểu diễn số sóng (cm) của các bức xạ trong vùng hồng ngoại, trục thẳng đứng biểu diễn cường độ truyền qua hoặc độ hấp thụ (theo %).

>>> Xem toàn bộ: Lý thuyết Hóa 11 Chân trời sáng tạo

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn tổng hợp Lý thuyết Hóa học 11 Chân trời sáng tạo Bài 8 theo chương trình Sách mới. Mời các bạn click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 11 nhé. Chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 15/06/2023 - Cập nhật : 19/08/2023