logo

Lý thuyết Hóa học 11 Chân trời sáng tạo Bài 10: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Tóm tắt Lý thuyết Hóa học 11 Chân trời sáng tạo Bài 10 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ ngắn gọn, chi tiết. Tổng hợp lý thuyết Hóa học 11 Bài 1 chương trình Sách mới.

Bài 10: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ


1. Xác định phân tử khối của hợp chất hữu cơ 

- Mỗi tín hiệu (peak) tương ứng với một phân mảnh ion khi các phân tử hợp chất hữu cơ bị ion hoá trong thiết bị phân tích phổ, cường độ tương đối (%).

- Có thể dự đoán phân tử khối của hợp chất hữu cơ đơn giản bằng tín hiệu của mảnh ion phân tử (kí hiệu là [M+])

- Mảnh ion phân tử này thường ứng với tín hiệu có giá trị m/z lớn nhất

Lý thuyết Hóa học 11 Chân trời sáng tạo Bài 10 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

2. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

- Công thức phân tử cho biết số nguyên tử của các nguyên tố có trong phân tử

- Thiết lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ (CxHyOzNt), từ dữ liệu phân tích nguyên tố và phân tử khối (M) được tổng quát dưới dạng:

Lý thuyết Hóa học 11 Chân trời sáng tạo Bài 10 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

+ x, y, z lần lượt là số nguyên tử C, H, O, N

+ %mC, %mH, %mO, %mN là phần trăm khối lượng của C, H, N, O

>>> Xem toàn bộ: Lý thuyết Hóa 11 Chân trời sáng tạo

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn tổng hợp Lý thuyết Hóa học 11 Chân trời sáng tạo Bài 10 theo chương trình Sách mới. Mời các bạn click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 11 nhé. Chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 16/06/2023 - Cập nhật : 19/08/2023