logo

Lý thuyết Hóa học 11 Chân trời sáng tạo Bài 12: Alkane

Tóm tắt Lý thuyết Hóa học 11 Chân trời sáng tạo Bài 12: Alkane ngắn gọn, chi tiết. Tổng hợp lý thuyết Hóa học 11 Bài 1 chương trình Sách mới.

Bài 12: Alkane 


1. Khái niệm về Alkane 

a. Tìm hiểu nguồn Alkane trong tự nhiên

- Bề mặt những vùng đầm lầy thường xuất hiện các bong bóng khí, đó là alkane đơn giản nhất

- Có tên gọi methane

- Dấu mỏ trong tự nhiên cũng chứa thành phần chính là các alkane.

b. Tìm hiểu cấu tạo và công thức chung của alkane

- Alkane không phân nhánh có mạch carbon chứa nguyên tử carbon bậc I và bậc II

- Alkane phân nhánh có chứa nguyên tử carbon bạc III, bậc IV.

=> Alkane là những hydrocarbon mạch hở, chứa liên kết đơn

- Có công thức chung: CnH2n+2 (n ≥ 1)


2. Danh pháp Alkane

- Tên theo danh pháp của alkane không phân nhánh:

Lý thuyết Hóa học 11 Chân trời sáng tạo Bài 12 Alkane

- Tên theo danh pháp của alkane phân nhánh:

Lý thuyết Hóa học 11 Chân trời sáng tạo Bài 12 Alkane

 

+ Chọn mạch chính là mạch carbon dài nhất

+ Tên nhánh là tên gốc alkyl


3. Tính chất vật lí

- Ở điều kiện thường, các alkane từ C1 đến C4 và neopentan ở thể khí

- Các alkane có nhiều nguyên tử carbon hơn ở thể lỏng hoặc rắn.

- Các alkane đều nhẹ hơn nước. 

- Do các phân tử alkane không phân cực nên alkane không tan trong nước nhưng tan tốt trong các dung môi không phân cực. 


4. Tính chất hóa học

a. Tìm hiểu đặc điểm liên kết hóa học trong phân tử alkane

- Mỗi nguyên tử carbon trong alkane đều nằm ở tâm của một tứ diện

- alkane tương đối trơ về mặt hóa học

b. Tìm hiểu tính chất hóa học của alkane

* Phản ứng thế Halogen

- Nguyên tử hydrogen liên kết với nguyên tử carbon bậc cao hơn, dễ vị thế bởi nguyên tử halogen so với nguyên tử hydrogen

- Các sản phẩm thế halogen của hydrocarbon được gọi là dẫn xuất halogen của hydrocarbon

Ví dụ: 

C6H14 + Cl2 ―1:1, ánh sáng→ C6H13Cl + HCl

* Phản ứng Cacking

- Cracking alkane là quá trình “bẻ gãy” các phân tử alkane mạch dài thành cá phân tuwe hydrocarbon mạch ngắn hơn

Ví dụ:

C12H26 → C7H16 + C5H10

* Phản ứng reforming 

- Là quá trình biến đổi cấu trúc phân tử các alkane mạch không phân nhánh, mạch hở, không thơm thành các hydrocarbon có mạch nhánh hoặc mạch vòng

* Phản ứng oxi hóa

- Oxi hóa hoàn toàn: các alkane thường dễ cháy và tỏa nhiệt nhiều nên nhiều alkane được dùng làm nhiên liệu

- Oxi hóa không hoàn toàn: Thiếu oxygen phản ứng cháy xảy ra không hoàn toàn → gây ô nhiễm môi trường

+ Alkane không làm mất màu dung dịch KMNO4


5. Ứng dụng của alkane và điều chế alkane trong công nghiệp

a. Tìm hiểu ứng dụng của alkane

- Alkane dùng làm nhiên liệu, dung môi, dầu nhờn,… và là nguyên liệu trong tổng hợp hữu cơ

b. Tìm hiểu điều chế alkane trong công nghiệp

- Alkane là thành phần chính của khí nhiên nhiêm, khí đồng hành và dầu mỏ

+ Từ khí thiên nhiên thu được: CH4, C2H6,…

+ Từ dầu mỏ bằng phương pháp chưng cất

c. Tìm hiểu một số nguyên nhân gây ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông, cách giảm thiểu và hạn chế

-  Ô nhiễm không khí là một trong các nguyên nhân góp phần làm Trải Đất nóng lên và gây ra sự biến đổi khí hậu toàn cầu:

+ Khí thải do các phương tiện giao thông hoạt động thải ra 

+ Khói thải và các hạt bụi mịn thải vào khí quyền là tác nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người dân.

- Biện pháp

+ Tăng cường hình thức vận tải công cộng

+ Giảm thiểu sự phụ thuộc nhiên liệu hoá thạch, tăng cường các nguồn nhiên liệu xanh, sạch như hydrogen, năng lượng mặt trời

+ Bảo vệ rừng

=> Là những cách giúp hạn chế sự ô nhiễm không khí

>>> Xem toàn bộ: Lý thuyết Hóa 11 Chân trời sáng tạo

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn tổng hợp Lý thuyết Hóa học 11 Chân trời sáng tạo Bài 12 theo chương trình Sách mới. Mời các bạn click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 11 nhé. Chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 16/06/2023 - Cập nhật : 19/08/2023