logo

Lý thuyết Hóa học 11 Chân trời sáng tạo Bài 11: Cấu tạo hóa học hợp chất hữu cơ

Tóm tắt Lý thuyết Hóa học 11 Chân trời sáng tạo Bài 11 Cấu tạo hóa học hợp chất hữu cơ ngắn gọn, chi tiết. Tổng hợp lý thuyết Hóa học 11 Bài 1 chương trình Sách mới.

Bài 11: Cấu tạo hóa học hợp chất hữu cơ


1. Thuyết cấu tạo hóa học

a. Tìm hiểu thuyết cấu tạo hóa học trong hóa học hữu cơ

- Đặc điểm của thuyết cấu tạo hóa học:

+ Các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị và thứ tự liên kết. 

+ Carbon có hoá trị 4 và các nguyên tử carbon có thể liên kết với nguyên tử của nguyên tố khác hoặc liên kết với nhau tạo thành những dạng mạch carbon khác nhau.

+  Phụ thuộc vào thành phần phân tử (bản chất số lượng nguyên tử) và cấu tạo hoá học (thử tự liên kết giữa các nguyên tử).

Lý thuyết Hóa học 11 Chân trời sáng tạo Bài 11 Cấu tạo hóa học hợp chất hữu cơ

b. Biểu diễn cấu tạo phân tử của hợp chất hữu cơ

- Công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ có thể được biểu diễn dưới các dạng sau:

+ Công thức cấu tạo đầy đủ: biểu diễn đầy đủ tất cả các liên kết trên một mặt phẳng.

+ Công thức cấu tạo thu gọn: Các nguyên tử, nhóm nguyên tử cùng liên kết với một nguyên tử carbon được viết thành một nhóm. 

+ Công thức khung phân tử: Dùng nét gạch để biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử carbon với nhau và giữa carbon với nguyên tử khác mà không phải là hydrogen. 


2. Đồng đẳng, đồng phân

a. Tìm hiểu khái niệm chất đồng đẳng và dãy đồng đẳng

- Những hợp chất hữu cơ gọi là đồng đẳng khi:

+ Thành phần phân tử kém nhau một hoặc nhiều nhóm CH2

+ Có tính chất hóa học tương tự nhau

b. Tìm hiểu hiện tượng đồng phân trong hóa học hữu cơ

- Những chất khác nhau có cùng công thức phân tử được gọi là những chất đồng phân

- Có nhiều loại đồng phân: đồng phân cấu tạo, đồng phân lập thể

- Nguyên nhân gây nên hiện tượng đồng phân:

+ Do sự thay đổi trật tự liên kết, cách thức liên kết 

+ Vị trí không gian của các nguyên tử và nhóm nguyên tử.

>>> Xem toàn bộ: Lý thuyết Hóa 11 Chân trời sáng tạo

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn tổng hợp Lý thuyết Hóa học 11 Chân trời sáng tạo Bài 9 theo chương trình Sách mới. Mời các bạn click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 11 nhé. Chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 16/06/2023 - Cập nhật : 19/08/2023