logo
ADVERTISEMENT

KHTN 8 Cánh diều Bài 6 trang 36, 40

1. Tính độ tan của Sodium nitrate (NaNO3) ở 0oC biết để tạo ra dung dịch NaNO3 bão hòa người ta cần hòa tan 14,2 gam muối trong 20 gam nước. 2. a. Có thể hòa tan tối đa bao nhiêu gam đường ăn trong 250 gam nước ở 30oC. b. Có thể hòa tan tối đa bao nhiêu gam đường ăn trong 250 gam nước ở nhiệt độ 60oC.

Bài 6: Nồng độ dung dịch


1. Tính độ tan của Sodium nitrate (NaNO3) ở 0oC biết để tạo ra dung dịch NaNO3 bão hòa người ta cần hòa tan 14,2 gam muối trong 20 gam nước.

Trả lời:

Độ tan của Sodium nitrate bằng: 

S = 14,2.100/20 = 71 (g/100g H2O)


2. a. Có thể hòa tan tối đa bao nhiêu gam đường ăn trong 250 gam nước ở 30oC. b. Có thể hòa tan tối đa bao nhiêu gam đường ăn trong 250 gam nước ở nhiệt độ 60oC

Trả lời:

a. Ở 60oC có thể hoà tan 288,8.250/100 = 722 gam đường.

b. Ở 30oC có thể hoà tan 216,7.250/100 = 541,75 gam đường.


3. Tính số gam chất tan cần để pha chế 100 ml dung dịch CuSO4 0,1 M

Trả lời:

Số mol chất tan cần để pha chế 100 ml dung dịch CuSO4 0,1 M bằng: nCuSO4 = CM. V = 0,1. 0,1 = 0,01 (mol)

Khối lượng chất tan cần để pha chế 100 ml dung dịch CuSO4 0,1 M bằng: mCuSO4 = nCuSO4.MCuSO4 = 0,01.160 = 1,6 (g)

>>> Xem toàn bộ: Soạn KHTN 8 Cánh Diều

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Trả lời câu hỏi KHTN 8 Cánh Diều Bài 6: Nồng độ dung dịch trong bộ SGK Cánh Diều theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

Xem thêm các chủ đề liên quan

ADVERTISEMENT