logo
ADVERTISEMENT

Khi nói về đại Tân sinh, điều nào sau đây không đúng?

Câu hỏi :

Khi nói về đại Tân sinh, điều nào sau đây không đúng?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Ở giai đoạn Kỷ Đệ Tam, khủng long tuyệt chủng - chấm dứt sự bùng nổ của bò sát. Đánh dấu sự xuất hiện của loài người.
Kỷ Đệ Tam

Kỷ Đệ Tam là một đơn vị chính của địa thời gian, kéo dài từ cuối kỷ Creta khoảng 65 triệu năm trước đến đầu kỷ Đệ tứ. Ở giai đoạn này, khủng long tuyệt chủng - chấm dứt sự bùng nổ của bò sát. Đánh dấu sự xuất hiện của loài người.

ADVERTISEMENT