logo

Đơn vị lớn nhất trong cấu trúc nhiễm sắc thể gồm đủ 2 thành phần ADN và prôtêin histon là

Câu hỏi :

Đơn vị lớn nhất trong cấu trúc nhiễm sắc thể gồm đủ 2 thành phần ADN và prôtêin histon là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Nhiễm sắc thể được tạo thành từ phân tử ADN và protein histon. ADN là chất liệu di truyền cơ bản, còn protein histon giúp bảo vệ ADN và giúp nó được tổ chức trong cấu trúc của nhiễm sắc thể.

Cấu trúc của NST bao gồm:

+ Nuclêôxôm: gồm một chuỗi phân tử ADN quấn quanh một khối protein histon.

+ Sợi cơ bản: nối các nuclêôxôm với nhau bằng một đoạn ADN và một phân tử protein histon. Sợi cơ bản có đường kính khoảng 11 nm.

+ Sợi nhiễm sắc: tạo thành bằng cách xoắn các sợi cơ bản với nhau và có đường kính khoảng 30 nm.

+  Cromatit: được tạo thành từ sự xoắn của sợi nhiễm sắc, có chiều dài khoảng 700 nm.

=> Đơn vị lớn nhất trong cấu trúc nhiễm sắc thể gồm đủ 2 thành phần ADN và prôtêin histon là Cromatit.

icon-date
Xuất bản : 31/03/2023 - Cập nhật : 01/07/2023