logo
ADVERTISEMENT

Hiện tượng các cá thể cùng loài ở quần thể khác chuyển tới sống trong quần thể gọi là

Câu hỏi :

Hiện tượng các cá thể cùng loài ở quần thể khác chuyển tới sống trong quần thể gọi là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

D. Sự nhập cư là hiện tượng các cá thể cùng loài ở quần thể khác chuyển tới sống trong quần thể.

Sự nhập cư là một trong những cơ chế điều chỉnh số lượng cá thể trong một quần thể. Đây là quá trình di chuyển của cá thể từ một quần thể sang quần thể khác. Sự nhập cư có thể là cách mà một cá thể tìm kiếm tài nguyên mới hoặc là cách để tìm kiếm một môi trường sống mới vì một số lý do như cạnh tranh, bị đuổi khỏi quần thể hoặc để tránh các tác động của các yếu tố môi trường xấu.

Sự nhập cư có thể ảnh hưởng đến độ đông đảo của quần thể đó và cũng có thể ảnh hưởng đến tương tác giữa các cá thể trong quần thể. Các quần thể động vật và thực vật thường có các cơ chế điều chỉnh sự nhập cư để duy trì sự cân bằng sinh thái.

ADVERTISEMENT