logo

Nguồn nguyên liệu thứ cấp của quá trình tiến hoá là

Câu hỏi :

Nguồn nguyên liệu thứ cấp của quá trình tiến hoá là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Nguồn nguyên liệu thứ cấp của quá trình tiến hoá là Biến dị tổ hợp

Biến dị tổ hợp là sự thay đổi trạng thái của cha mẹ trong thời kỳ sinh sản. Trong quá trình phát sinh giao tử, các yếu tố di truyền được phân tích. Chính từ sự tổ hợp tự do này mà biến dị tổ hợp phát sinh trong quá trình thụ tinh. Đây cũng là nguồn nguyên liệu thứ cấp của quá trình tiến hóa. 

icon-date
Xuất bản : 06/02/2023 - Cập nhật : 03/07/2023