logo
ADVERTISEMENT

John is fat because he eats so many chips

Câu hỏi :

John is fat because he eats so many chips.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Dịch câu hỏi: John khá béo bởi vì anh ấy ăn nhiều khoai tây chiên.

Dịch các phương án:

A. Nếu John đã không ăn nhiều khoai tây chiên đến thế thì anh ấy sẽ đã không béo

B. John khá béo mặc dù anh ấy ăn nhiều khoai tây chiên.

C. Béo, John ăn nhiều khoai tây chiên.

D. Nếu John không ăn nhiều khoai tây chiên thì anh ấy sẽ không béo 

→ Chọn đáp án A.

Tình huống nêu ra một việc xảy ra ở hiện tại, John ăn nhiều khoai tây chiên và điều đó khiến anh ta béo. Vì thế, chọn câu đồng nghĩa ta sẽ chọn cách viết của câu A, viết về câu điều kiện loại 2, diễn tả những điều không đúng/ khác với hiện tại. Không chọn D vì cách viết câu điều kiện loại 1 diễn tả một khả năng có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai trong khi đó tình huống này đã xảy ra ở hiện tại rồi nên đó không phải là khả năng nữa. B, C nghĩa sai khác so với câu gốc nên bị loại 

ADVERTISEMENT