logo

He was such a wet blanket at the party tonight!

Câu hỏi :

He was such a wet blanket at the party tonight!

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Dịch câu hỏi: Anh ta là một người phá đám ở bữa tiệc tối nay!

Chú ý: wet blanket (n): người phá đám, người khiến người khác mất vui.

Dịch các câu phương án.

A. Anh ta khiến mọi người trong bữa tiệc bị ướt đẫm.

B. Anh ta làm hỏng niềm vui của người khác tại bữa tiệc.

C. Anh đã mua một tấm chăn ướt cho bữa tiệc.

D. Anh ta bị ướt khi đi về nhà từ bữa tiệc.

→ Đáp án B vì phù hợp với nghĩa câu gốc nhất

icon-date
Xuất bản : 01/02/2023 - Cập nhật : 01/02/2023