logo

Mặt hàng thủy sản nước ta chinh phục các thị trường khó tính và tiềm năng nhờ

Câu hỏi :

Mặt hàng thủy sản nước ta chinh phục các thị trường khó tính và tiềm năng nhờ

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Mặt hàng thủy sản nước ta chinh phục các thị trường khó tính

Hiện nay, mặt hàng thủy sản nước ta đã có mặt ở nhiều thị trường trên thế giới; Tuy nhiên, để có thể đứng vững tại các thị trường khó tính sản phẩm thủy sản của nước ta cần sự áp dụng quy mô lớn thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP), có chứng nhận và thúc đẩy mạnh các chuỗi sản xuất.

icon-date
Xuất bản : 01/02/2023 - Cập nhật : 01/02/2023