logo
ADVERTISEMENT

Sleeping, resting and to drink fruit juice are the best ways to care for a cold

Câu hỏi :

Sleeping, resting and to drink fruit juice are the best ways to care for a cold.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Với các phần nắm giữ vị trí ngữ pháp giống nhau (cùng làm chủ ngữ, cùng làm tân ngữ, cùng làm động từ chính…) thì có dạng thức giống nhau (cùng là danh từ, cùng là tính từ, cùng là động từ…)

Trong câu này, đứng ở vị trí chủ ngữ giống như “sleeping”“resting”, được liên kết với liên từ đẳng lập “and” thì ta cũng phải dùng dạng V-ing- drinking → Sửa lại: to drink → drinking.

→ Đáp án: D. best ways

Dịch: Ngủ, nghỉ ngơi và uống nước ép trái cây là những cách tốt nhất để điều trị cảm lạnh.

ADVERTISEMENT