logo

Trong phần mềm trình chiếu, có mấy mức độ điều chỉnh tốc độ hiển thị hi

2045 điểm

Đặng Ngọc Anh

Tin học

Lớp 4

10đ

08:08:03 01-Aug-2021
Trong phần mềm trình chiếu, có mấy mức độ điều chỉnh tốc độ hiển thị hiệu ứng?
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (2)

Trọng Phúc

02:05:39 24-May-2022

C.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Trang Trần

08:08:39 01-Aug-2021

Trong phần mềm trình chiếu, có mấy mức độ điều chỉnh tốc độ hiển thị hiệu ứng? (0,5 điểm) C. ba mức: Slow: chậm, Medium: trung bình, Fast: nhanh

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm