logo

phần mềm logo dùng để làm gì,nhân vật rùa trong logo có hình dạng gì

20 điểm

ĐÀM MINH

Tin học

Lớp 4

10đ

06:04:55 24-Apr-2022
phần mềm logo dùng để làm gì,nhân vật rùa trong logo có hình dạng gì
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (3)

Trọng Phúc

02:05:28 15-May-2022

Ko

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

5

kaoraoke

03:04:18 27-Apr-2022

nhân vật rùa có hình tam giác,còn cái sau thì ko biết

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Bảo Anh

11:04:17 27-Apr-2022

bạn ơi cái này mik xin chịu

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm