logo

Lệnh repeat 4 fd 100 rt 90 trong logo sẽ vẽ được hình gì

1587 điểm

Trang Trần

Tin học

Lớp 4

10đ

08:08:05 01-Aug-2021
Lệnh repeat 4 fd 100 rt 90 trong logo sẽ vẽ được hình gì
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (2)

Trọng Phúc

02:05:19 15-May-2022

Hình vuông

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

5

Đặng Ngọc Anh

08:08:21 01-Aug-2021

Lệnh repeat 4 fd 100 rt 90 trong logo sẽ vẽ được hình vuông

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm