logo

Trong phần mềm Logo, bao nhiêu tíc bằng 1 giây? A) 6 B) 60 C) 66 D) 600

60 điểm

NguyenChiHieu

Tin học

Lớp 4

50đ

12:11:35 29-Nov-2021
Trong phần mềm Logo, bao nhiêu tíc bằng 1 giây? A) 6 B) 60 C) 66 D) 600
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (2)

Trọng Phúc

02:05:42 15-May-2022

B

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

5

NguyenHieu

12:11:51 29-Nov-2021

B) 60

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm