logo

12 câu lệnh trong logo có ý nghĩa gì

20 điểm

ĐÀM MINH

Tin học

Lớp 4

10đ

06:04:17 24-Apr-2022
12
câu. lệnh trong logo có ý nghĩa gì
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (3)

dieulinh

04:07:57 07-Jul-2022

Tất cả các lệnh Logo dưới đây sẽ giúp các em học sinh dễ dàng thực hiện các thao tác khi sử dụng phần mềm lập trình này. Khi nắm rõ lệnh logo thì các em học sinh sẽ thực hiện nhanh hơn các yêu cầu như để rùa về vị trí xuất phát, lùi rùa 100 bước

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

voquangnhan

08:05:44 20-May-2022

Tất cả các lệnh Logo dưới đây sẽ giúp các em học sinh dễ dàng thực hiện các thao tác khi sử dụng phần mềm lập trình này. Khi nắm rõ lệnh logo thì các em học sinh sẽ thực hiện nhanh hơn các yêu cầu như để rùa về vị trí xuất phát, lùi rùa 100 bước

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Trọng Phúc

10:04:59 28-Apr-2022

???

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

3

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm