logo

Muốn Rùa về vị trí xuất phát, ta dùng lệnh HOME

2045 điểm

Đặng Ngọc Anh

Tin học

Lớp 4

10đ

02:08:06 07-Aug-2021
Muốn Rùa về vị trí xuất phát, ta dùng lệnh HOME
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (2)

Trọng Phúc

08:05:25 06-May-2022

Đúng

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

5

Minh?????

02:01:50 09-Jan-2022

đúng

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm