logo
ADVERTISEMENT

Em có nhận xét gì về nghệ thuật trong bài thơ Mẹ tôi của Lưu Thế Quyền

Câu hỏi: Em có nhận xét gì về nghệ thuật trong bài thơ Mẹ tôi của Lưu Thế Quyền

Trả lời:

- Bài thơ với ngôn từ giản dị, lời văn giàu cảm xúc, tình cảm.

- Thể thơ lục bát nhưng khổ thơ cuối chỉ có hai câu thơ.

- Bài thơ sử dụng nhiều biện pháp tu từ nghệ thuật như:

+ Đảo ngữ: “bồi hồi giấc mơ”.

+ Liệt kê: Tác giả liệt kê những hành động của mẹ để cho thấy sự yêu thương và vất vả của mẹ để nuôi con nên người.

>>> Xem thêm: Văn mẫu lớp 7: Mẹ tôi

ADVERTISEMENT