logo
ADVERTISEMENT

Em cần làm gì để tránh các biểu hiện đi ngược lại hay thiếu tôn trọng truyền thống quê hương?

Truyền thống quê hương là những giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương được truyền từ đời này sang đời khác. Em cần làm gì để tránh các biểu hiện đi ngược lại hay thiếu tôn trọng truyền thống quê hương? Hãy cùng Toploigiai tìm câu trả lời thông qua bài viết dưới đây nhé

Em cần làm gì để tránh các biểu hiện đi ngược lại hay thiếu tôn trọng truyền thống quê hương? 

Trả lời

Những việc cần làm để tránh các biểu hiện đi ngược lại hay thiếu tôn trọng truyền thống quê hương:

- Tìm hiểu những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Bảo vệ và phát huy những giá trị tốt đẹp từ truyền thống.

- Tích cực quảng bá, giới thiệu với bạn bè trong và ngoài nước.

Em cần làm gì để tránh các biểu hiện đi ngược lại hay thiếu tôn trọng truyền thống quê hương?

- Phê phán những việc làm, suy nghĩ thiếu ý thức trách nhiệm, đi ngược lại truyền thống của quê hương…

- Phê phán những hành động làm tổn hại đến truyền thống tốt đẹp của quê hương.

- Siêng năng, kiên trì học tập và rèn luyện, đoàn kết giúp đỡ nhau, chủ động và tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng, góp phần vào sự phát triển của quê hương.

ADVERTISEMENT