logo
ADVERTISEMENT

Đồng bằng được mở rộng ở cửa sông Đà Rằng là?

Câu hỏi :

Đồng bằng được mở rộng ở cửa sông Đà Rằng là?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Đồng bằng được mở rộng ở cửa sông Đà Rằng là đồng bằng Tuy Hòa (theo Atlas Địa lý Việt Nam trang 14). Đây là một đồng bằng ven biển được hình thành do phù sa sông Đà Rằng bồi đắp nên. Đồng bằng Tuy Hoà là đồng bằng lớn nhất ở Nam Trung Bộ với diện tích chừng 215 km² => Đáp án B là đáp án chính xác
 

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT