logo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, trong miền khí hậu phía Nam không có vùng khí hậu nào?

Câu hỏi :

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, trong miền khí hậu phía Nam không có vùng khí hậu nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Trong miền khí hậu phía Nam không có vùng khí hậu Bắc Trung Bộ vì theo căn cứ vào Atlas Địa lí Việt Nam trang 9, vùng khí hậu Bắc Trung Bộ thuộc miền khí hậu phía Bắc =>  Chọn đáp án A (Kí hiệu ranh giới các miền khí hậu vắt ngang khu vực gần vĩ tuyến 160B (dãy Bạch Mã)

icon-date
Xuất bản : 17/02/2023 - Cập nhật : 17/02/2023

Tham khảo các bài học khác