logo

Dạng địa hình nằm chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng là?

Câu hỏi :

Dạng địa hình nằm chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng là?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Dạng địa hình nằm chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng là trung du (và bán bình nguyên). Địa hình đồi trung du ở nước ta phần nhiều là các bậc thềm phù sa cổ bị chia cắt do tác động của dòng chảy. Dải đồi trung du rộng nhất nằm ở rìa phía bắc và phía tây đồng bằng sông Hồng, thu hẹp ở rìa đồng bằng ven biển miền Trung
 

icon-date
Xuất bản : 17/02/2023 - Cập nhật : 17/02/2023

Tham khảo các bài học khác